Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa\przebudowa drogi gminnej nr 031139C relacji Topolno-Cieleszyn na odcinku ok. 200 m na terenie działek nr 69 i nr 91/3 w Topolnie

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian