Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Zbrachlin realizowanych na terenie działki nr 45/1 ark. 1 w obrębie Zbrachlin gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej

BIBiGP.6733.7.1.2020 – wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – oczyszczalenia ścieków w miejscowości Zbrachlin

Informacje

Rejestr zmian