Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej nn oświetlenia boiska sportowego w Serocku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian