Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 264/5 przy ul. Długiej w miejscowości Serock realizowanych na terenie działek nr 267/2, 254, 264/5 w obrębie Serock gm. Pruszcz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian