Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku przedszkola gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mała architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 2/2 ark. 2 w obrębie ewidencyjnym: Pruszcz, jednostce ewidencyjnej Pruszcz

BIBiGP.6733.12.1.2020 – wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – Przedszkole Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian