Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej nr 031115C stanowiącej ul. Powstańców Wielkopolskich w Serocku realizowanej na terenie działek nr: 292, 293, 92/2, 160/1 obręb Serock, gmina Pruszcz

wszczęcie postępowanie ulicp – Gmina Pruszcz – droga gminna nr 031115C – ul. Powstańców Wielkopolskich – Serock

Informacje

Rejestr zmian