Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej nr 031163C – ul. Torowa w miejscowości Pruszcz realizowanej na terenie działki 17 ark. 4 oraz terenie części działek nr 18/3 ark. 4, 22 ark. 4 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz

BIBiGP.6733.3.1.2021 – wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – droga gminna ul. Torowa w miejscowości Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian