Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Gołuszyce realizowanej na terenie działki nr 48/2 (ark. 6) oraz na terenie części działek nr 25 (ark. 6), 7 (ark. 2), 7 (ark. 3), 19 (ark. 3), 48/1 (ark. 6), 49 (ark. 6) obręb Gołuszyce, gmina Pruszcz

wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – droga gminna publiczna w miejscowości Gołuszyce

Informacje

Rejestr zmian