Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Mirowice realizowanej na terenie części działek nr 64/2, 64/3, 50, 147, 64/1, 220 obręb Mirowice, gmina Pruszcz

wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – droga gminna w miejscowości Mirowice

Informacje

Rejestr zmian