Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej wewnętrznej relacji Niewieścin – Suponin realizowanej na terenie działek nr: 18/9, 13 obręb Niewieścin, gmina Pruszcz

wszczęcie postępowanie ulicp – Gmina Pruszcz – droga gminna wewnętrzna Niewieścin-Suponin

Informacje

Rejestr zmian