Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Łowinek realizowanych na terenie działek nr 7 ark. 5, 9 ark. 5 w obrębie Łowinek gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej”

BIBiGP.6733.5.1.2020 – wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – 2 oczyszczalenie ścieków w miejscowości Łowinek

Informacje

Rejestr zmian