Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z tą inwestycją w miejscowości Niewieścin realizowanych na terenie części działek nr 16/15, 8/1, 8/3, 8/4, 9, 15/2, 15/5, 15/6 w obrębie Niewieścin gm. Pruszcz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian