Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock – ul. Aleje Mickiewicza, realizowanej na terenie działek nr 630, 628/2, 628/1 w obrębie ewidencyjnym: Serock, jednostce ewidencyjnej: Pruszcz

BIBiGP.6733.8.1.2021 – wszczęcie postępowania ulicp – Polska Spółka Gazownictwa – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock – ul. Aleje Mickiewicza

Informacje

Rejestr zmian