Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie oświetlenia dla potrzeb boiska na terenie działki nr 350/6 w obrębie ewidencyjnym: Serock, jednostce ewidencyjnej: Pruszcz

BIBiGP.6733.9.1.2021 – wszczęcie postępowania licp – Gmina Pruszcz – budowa boiska sportowego Szkoła Podstawowa w miejscowości Serock

Informacje

Rejestr zmian