Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Sportowej miejscowości Pruszcz z przeznaczeniem na stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego dla mieszkańców gminy wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z ww. zamierzeniem realizowanej na terenie działek nr 6/1, 6/2 oraz terenie części działki nr 11/1 obręb Pruszcz, gmina Pruszcz

BIBiGP.6733.11.1.2021 – wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – kompleks sportowo-rekreacyjno-kultularny przy ul. Sportowej w Pruszczu

Informacje

Rejestr zmian