Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia licp dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Łowinek realizowanych na terenie działek nr 7 ark. 5 w obrębie Łowinek gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian