Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku Przedszkola Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 2/2 ark.2 obręb Pruszcz, gm. Pruszcz

BIBiGP.6733.12.1.2020 – obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp – Gmina Pruszcz – Przedszkole Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian