Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie czterech oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Serock realizowanych na terenie działek nr 350/11 ark. 3, 350/6 ark. 3, 421 ark 4, 323/2 ark. 2, 489 ark. 4, 541 ark. 4 w obrębie Serock gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej”

BIBiGP.6733.6.1.2020 – obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp – Gmina Pruszcz – 4 oczyszczalenie ścieków w miejscowości Serock

Informacje

Rejestr zmian