Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo, na terenie działek nr 84, 233 oraz terenie części działek 149/1, 17, 176, 202, 219/1, 130 obręb Wałdowo, gm. Pruszcz

BIBiGP.6733.10.1.2021 – obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp – Gmina Pruszcz – drogi gminne w Miejscowości Wałdowo

BIBiGP.6733.10.1.2021 – decyzja ulicp nr 9-cp-2021 – Gmina Pruszcz – drogi gminne w miejscowości Wałdowo

Informacje

Rejestr zmian