Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej nr 031116C – ul. Szkolna w miejscowości Łowinek realizowanej na terenie działki 18 ark. 7 oraz terenie części działek nr 3 ark. 7, 12 ark. 7, 28 ark. 7 obręb Łowinek, gmina Pruszcz

BIBiGP.6733.7.1.2021 – wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – droga gminna ul. Szkolna w miejscowości Łowinek

Informacje

Rejestr zmian