Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej – osiedlowej w miejscowości Parlin realizowanej na terenie działki 17, 16/9, 38 oraz terenie części działek nr 7, 41/1 obręb Parlin, gmina Pruszcz

BIBiGP.6733.6.1.2021 – wszczęcie postępowania ulicp – Gmina Pruszcz – droga gminna w miejscowości Parlin

Informacje

Rejestr zmian