Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu ś/c w miejscowości Serock, gm. Pruszcz, na terenie działek nr 399, 92/3, 92/4, 91, 92/1, 160/1, 292, 293, 323/1, 323/2, 487, 421, 496, 428, 452, 535, 449, 537, 538, 548, 662, 545, 429, 671, 670, 672, 669, 668/1, 667, 673, 245/10, 245/13, 546, 573, 628/2, 630, 180, 628/1, 631, 298, 666, 555 obręb Serock, gm. Pruszcz, powiat świecki oraz na terenie działek nr 88, 80/19, 80/21, 80/23, 80/25, 82/1, 84/7, 83/1, 78/1 obręb Wudzyn, gm. Dobrcz, powiat bydgoski

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp – gazociąg Wudzyn Serock

Informacje

Rejestr zmian