Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Niewieścin realizowanych na terenie działki nr 22/2 ark. 1 w obrębie Niewieścin gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej”

BIBiGP.6733.4.1.2020 – obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp – Gmina Pruszcz – oczyszczalenia ścieków w miejscowości Niewieścin

Informacje

Rejestr zmian