Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niewieścin realizowanych na terenie części działek nr 18/9 ark. 1, 16/17 ark. 1, 16/16 ark. 1, 16/2 ark. 1, 17/1 ark. 1, 14/1 ark. 3, 15/2 ark. 3 w obrębie Niewieścin gm. Pruszcz w ramach operacji pod tytułem Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej

BIBiGP.6733.2.1.2021 – obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp – Gmina Pruszcz – wodociąg Niewieścin

Informacje

Rejestr zmian