Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku szkoły podstawowej w Serocku, przebudowie istniejącej kotłowni oraz budowie przyłącza gazu, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu celem zasilenia budynku szkoły oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z ww. zamierzeniami na terenie działki nr 350/11 w obrębie ewidencyjnym: Serock, jednostce ewidencyjnej: Pruszcz

BIBiGP.6733.4.1.2021 – obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp – Gmina Pruszcz – szkoła postawowa w Serocku

Informacje

Rejestr zmian