Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola -Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna”

Obwieszczenie

Informacje

Rejestr zmian