Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2021 znak: WOO.420.1.2021.ADS.11 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, obejmującym linie 201, na odcinku Maksymilianowo-Kościerzyna”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian