Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wydaniu decyzji w sprawie rozpatrzenia odwołania do decyzji Wójta Gminy Pruszcz o odmowie ustalenia licp – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Serocku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy

Informacje

Rejestr zmian