Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu licp na terenach zamkniętych – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu licp na terenach zamkniętych

Informacje

Rejestr zmian