Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN(110KV) wraz ze światłowodem relacji: GPO 30/110 KV Pruszcz – stacja elektroenergetyczna Bydgoszcz Jasiniec, realizowana w granicach administracyjnych gmin: Pruszcz, Dobrcz i Osielsko oraz na terenie miasta Bydgoszczy

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz

Informacje

Rejestr zmian