Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz w sprawie postanowień odnośnie wydania decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN(110 KV) wraz ze światłowodem relacji: GPO 30/110 KV Pruszcz – stacja elektroenergetyczna Bydgoszcz Jasiniec, realizowana w granicach administracyjnych gmin Pruszcz, Dobrcz i Osielsko oraz na terenie miasta Bydgoszczy

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrcz

Informacje

Rejestr zmian