Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej Niewieścin-Suponin” – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian