Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP Gminy Pruszcz – nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia SUiKZP Gminy Pruszcz – nr 2

Informacje

Rejestr zmian