Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn – Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania o wydanie opinii co do konieczności (…) – Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn – Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian