Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „ŁASZEWO” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 24 obręb Łaszewo, gmina Pruszcz

Obwieszczenie(1)

Informacje

Rejestr zmian