Budowa chlewni na terenie dz. nr ewid. 23/7, m. Parlin gmina Pruszcz

Obwieszczenie z dnia 17.04.2020 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z dnia 27.05.2020 – wydłużenie terminu

Obwieszczenie z dnia 16.07.2020 – o wydaniu postanowienia nakładającego OOŚ

Postanowienie z dnia 16.07.2020 – w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ

opinia-Wody-Polsie

opinia-RDOŚ

Opinia-PPIS

Postanowienie z dnia 10.08.2020 – zawieszenie postępowania

Obwieszczenie z dnia 25.11.2020 – odwieszenie postępowania

Obwieszczenie z dnia 25.11.2020 – wszczęcie procedury udziału społeczeństwa

Obwieszczenie z dnia 16.03.2021 – ponowne wszczęcie procedury udziału społeczeństwa

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2021- zakończenie postepowania

Opinia PPIS

Opinia Wody Polsie

Postanowienie RDOŚ

Obwieszczenie z dnia 12 maja 2020 o wydaniu decyzji

Decyzja nr 4-2021 z dnia 12.05.2021

Informacje

Rejestr zmian