Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Budowa obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz”

Obw. dot. bud. inwent.

Informacje

Rejestr zmian