Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, realizowana na terenie działek nr 48, nr 216/1 i nr 223/1 w miejscowości Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian