Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV i SN 15 kV, budowa stacji transformatorowych oraz złącza kablowego SN 15 kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV i linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, realizowana na terenie działek na terenie działek nr 169-4, 168, 164-1 i 162-1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian