Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie oświetlenia dla potrzeb boiska na terenie działki nr 7 obręb Łowinek, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz wszczęcie postępowania szkolne boisko sportowe + oświetlenie boiska- Łowinek

Informacje

Rejestr zmian