Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych”, która będzie realizowana na drodze gminnej nr 031141 C Cieleszyn – Konstantowo – Rudki, na działkach nr 69 i nr 71 w obrębie geodezyjnym Konstantowo gmina Pruszcz wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z tą inwestycją.”

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz zmiana decyzji 5-cp-2013

Informacje

Rejestr zmian