Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej nr 031116C – ul. Szkolna w miejscowości Łowinek, realizowana na terenie działki nr 18 (ark. 7) oraz na terenie części działek nr 3 (ark. 7), 12 (ark. 7), 28 (ark. 7) w obrębie Łowinek, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian