Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6/10, nr 47/5, nr 54/7 i nr 54/4 w Pruszczu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6-10, nr 47-5, nr 54-7 i nr 54-4 w Pruszczu

Informacje

Rejestr zmian