Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031105C relacji: Gołuszyce – Bagniewko w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bagniewie oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1284C relacji: Pruszcz – Gruczno, realizowana na terenie działek nr 60 i nr 66 w obrębie Bagniewo, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp

Informacje

Rejestr zmian