Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031139C relacji: Topolno – Cieleszyn w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Topolnie, realizowana na terenie działek nr 69 i nr 91/3 w Topolnie

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp (2)

Informacje

Rejestr zmian