Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 38/1, 38/2 i 39/3 w obrębie Zbrachlin, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp

Informacje

Rejestr zmian