Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego dla mieszkańców gminy przy ul. Sportowej w Pruszczu wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną – realizowana na terenie działek nr 6/1, 6/2 oraz na terenie części działki nr 11/1 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian