Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z tą inwestycją w miejscowości Niewieścin, realizowana na terenie części działek nr 16/15, 8/1, 8/3, 8/4, 9, 15/2, 15/5, 15/6 w obrębie Niewieścin gm. Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu lico

Informacje

Rejestr zmian