Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa podstacji trakcyjnej PT Serock 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowana na terenie części działek nr 244 i nr 245/13 oraz na terenie działki nr 245/11 w obrębie Serock, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp (3)

Informacje

Rejestr zmian