Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji licp – budowa podstacji trakcyjnej PT Serock 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowana na terenie części działek nr 244 i nr 245/13 oraz na terenie działki nr 245/11 w obrębie Serock, gmina Pruszcz

Obwieszczenie-Wójta-Gminy-Pruszcz-o-wszczęciu-postępowania-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-licp

Informacje

Rejestr zmian