Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock – ul. Aleje Mickiewicza, realizowana na terenie działek nr 630, nr 628/2 i nr 628/1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian